Przeprowadzki instytucji

Ze względu na swój charakter, przeprowadzki takich podmiotów jak instytucje publiczne np. urzędy, szpitale, placówki oświatowe czy kulturalne, wymagają szczególnego doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania pracowników. Dzięki naszym umiejętnościom oraz wieloletniej obecności na warszawskim rynku tego rodzaju usług, jesteśmy w stanie przeprowadzić praktycznie każde przenosiny wspomnianych podmiotów do ich nowych siedzib.

Zapewniamy nie tylko najwyższy standard usług z zakresu transportu, demontażu i ponownego montażu mebli oraz innego rodzaju urządzeń i elementów wyposażenia biur. Zapewniamy także pełną dyskrecję oraz terminowość realizacji świadczonych usług. Z nami, w czasie transportu, nie zaginą żadne przedmioty, archiwa ani inne ważne z punktu widzenia działalności danej instytucji dokumenty. Gwarantujemy ich bezpieczny i sprawny transport do punktu docelowego przeprowadzki.

Tabor pojazdów jakimi dysponujemy w okolicach Warszawy, pozwala nam w sposób właściwy i maksymalnie bezpieczny, przewozić zarówno przedmioty wrażliwe, jak i te wielkogabarytowe. Naturalnie każdy przedmiot przed jego przewiezieniem, zostaje odpowiednio zabezpieczony, tak aby w trakcie transportu nie uległ przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu. Biorąc pod uwagę zdarzenia losowe, każdy transport jest ubezpieczony, co powinno zapewnić każdemu klientowi komfort i minimalizować niepokój często towarzyszący tego typu przedsięwzięciom.

Wszystkich klientów z okolic Warszawy, którzy są zainteresowani przewozem archiwów lub innego rodzaju dokumentów, a także instytucje, które planują w najbliższej przyszłości przenieść się do nowej siedziby, zachęcamy do skonsultowania się z pracownikiem naszej firmy. Wykona on oceny potencjalnych kosztów takiej przeprowadzki oraz czasu niezbędnego do jej prawidłowego i odpowiedzialnego przeprowadzenia.

Skorzystaj z naszych doświadczeń z zakresu przeprowadzek różnego typu instytucji. Gwarantujemy solidną, sprawną, bezpieczną, a co najważniejsze szybką przeprowadzkę, łącznie z demontażem wszelkich sprzętów w starej siedzibie i ich ponownym montażem i rozstawieniem w nowej. Klientów z Warszawy i jej okolic obsługujemy zawsze w pierwszej kolejności. Zapraszamy!